ROT

Rot-avdrag


Vi håller koll på Rot-och rutavdragen och ser till att du får göra den reducering du har rätt till.


Reglerna i korthet:


  • Rotavdraget är 30 procent av arbetskostnaden, men med ett maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr).


Här kan du läsa mer om ROT: Klicka här


Copyright © All Rights Reserved, JSbygg                                                                                                                      Pi idé